Rozliczenia z NFZ

Zajmujemy się sprawozdawaniem oraz rozliczaniem kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Naszym Klientom oferujemy następujący zakres usług:

  • odbiór dokumentacji medycznej od Świadczeniodawcy;
  • prowadzenie rejestru świadczeń medycznych;
  • tworzenie raportów statystycznych;
  • generowanie rachunków refundacyjnych;
  • korekty raportów statystycznych oraz rachunków refundacyjnych;
  • tworzenie i obsługa kolejek oczekujących pacjentów;
  • pełna obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (aktualizacja potencjału Świadczeniodawcy, zgłoszenia zmian do umowy);
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Aneksowania Umów oraz Konkursów Ofert;
  • archiwizacja danych rozliczeniowych;

Ponadto reprezentujemy Świadczeniodawcę w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oferujemy również wdrożenie systemu rozliczeniowego KS-PPS oraz szkolenie personelu medycznego z zakresu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).


Facebook Image